Andra försöket

Här är fröken Mannfred ensam i holken ruvande på sina 3 ägg. Det första ägget kom den13
februari. Sista ägget kom den 20 och nu är väntetiden för att se om något är eller inte beräknat till den 15 mars för då har det gått 30 dagar från att första ägget kom.