Tänkvärda ord och uttryck

Lär dig uppskatta vad du har innan tiden tvingar dig att uppskatta vad du hade

Hittat på nätet utan namn

Bookmark the permalink.

Comments are closed.