Det ni nu

hör är 30% av ”Psykbryt i Db-moll för piano och gurka”. Vill ni höra hela versionen får ni säga till.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.